You are here:

Baca Klapesi GC-153-19-BKLP001

Baca klapesi, kazanların atık gazlarının yönlendirilebilmesi amacı ile kullanılan elemandır. Damper motoru ile yönlendirilirler. Bu elemanlar, baca atık gazını CO2 fanına yönlendirerek temiz hava ile karışım oluşturma görevini üstlenirler.

Categories: