You are here:

Debimetre GC-153-19-DBM001

Debimetre, gaz, sıvı veya buhar gibi akışkanların, tesisattan belirli süre içinde ne kadar geçtiğini ölçer. Bu cihaz, akışkanların birim miktarını birim zaman cinsinden hem mekanik hem de elektronik yollarla ölçer. Diğer ifadeyle, debimetre bir gazın veya sıvının hacmini veya kütlesini ölçmek için kullanılan cihaz türüdür. Debimetreler jeotermal kaynaklar, gaz, sıvı veya katı yakıtlarla çalışan ısıtma sistemleri, Güneş Enerji Santrali ve Rüzgar Enerji Santrali gibi enerji kaynaklarından gelen suyun debisi ve kalorisini ölçer. Bu cihazlar, mekanik tesisat sistemlerinde kullanıma sunulan enerjinin kalorilerinin hesabını da yapmaktadır.

Categories: