Seralarda Hibe Desteği

hibe

Türkiye’de sera kurulumu için hibe desteği, çeşitli programlar aracılığıyla sağlanmaktadır. Özellikle Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında sunulan hibeler, sera yapımı ve modernizasyon projelerini desteklemek için kullanılabilmektedir. Bu destekler, hem yeni sera yapımını hem de mevcut seraların teknoloji yenileme ve modernizasyonunu kapsar. Ayrıca, destekler çeşitli yatırım tiplerine göre değişkenlik göstermektedir.

Başvuru yapacak kişilerin, örtü altı kayıt sistemine (ÖKS) kayıtlı olmaları gerekmektedir. Hibeler, genellikle yatırım maliyetinin belirli bir yüzdesini karşılar ve proje büyüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak kurulacak seralar için daha yüksek destek oranları sunulmaktadır. Bu destekler, genellikle sera konstrüksiyonu, altyapı işleri, beton işleri, örtü malzemeleri ve sulama sistemleri gibi kalemleri kapsar​ (Türkiye’nin Tarım Sitesi)​.

Türkiye’de sera yapımı için hibe desteği sağlayan başlıca programlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında verilmektedir. Bu program, sera yatırımlarını desteklemek için çeşitli hibe olanakları sunar:

 1. Başvuru Süreci: Başvurular genellikle Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılır. Yatırımcıların başvuru süresi içinde gerekli belgelerle başvurularını tamamlamaları ve ilgili il müdürlüğüne belgeleri teslim etmeleri gerekir​ (Tarım ve Orman Düzce)​.
 2. Gerekli Belgeler: Başvuru sürecinde genellikle şu belgeler istenir:
  • Proje teklif dosyası
  • Uygulama rehberine uygun olarak hazırlanan iş planları
  • Vergi kimlik numarası
  • Çiftçi belgesi ve varsa diğer resmi belgeler

Aşağıda, bir proje teklif dosyası ve iş planlarının nasıl hazırlanması gerektiğiyle ilgili adımlar yer almaktadır:

1. Proje Teklif Dosyası Örneği

Başlık Sayfası:

 • Proje Adı
 • Başvuru Tarihi
 • Proje Yürütücüsü/Başvurucu Adı ve İletişim Bilgileri

Özet:

 • Projenin amacını, hedeflerini ve beklenen sonuçları kısaca özetleyin.

Proje Arka Planı:

 • Problemin tanımı
 • Mevcut durum ve proje gerekliliği
 • Projenin uygun olduğu hibe programının hedefleriyle uyumu

Proje Hedefleri ve Amaçları:

 • Ana hedefler
 • Özgün değer teklifi ve fark yaratacak yönler

Yöntem ve Faaliyetler:

 • Proje kapsamında yapılacak işlerin detaylı açıklaması
 • Faaliyetlerin zaman çizelgesi

Bütçe:

 • Maliyetlerin detaylı dökümü
 • Hibe tutarı ve gerektiğinde eş finansman kaynakları

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi:

 • Potansiyel riskler ve bu risklere yönelik yönetim stratejileri

Ekler:

 • Gerekli belgeler, haritalar, teknik çizimler

2. Uygulama Rehberine Uygun İş Planları

İş Planı Başlıkları:

Özet:

 • Projeyi özetleyin ve ana finansal ve operasyonel noktaları belirtin.

Pazar Analizi:

 • Hedef pazarı tanımlayın
 • Pazar büyüklüğü, potansiyel müşteri tabanı ve rekabet analizi

Ürün/Hizmet:

 • Sunulan ürün veya hizmetin detayları
 • Ürünün pazardaki avantajları ve özellikleri

Pazarlama ve Satış Stratejisi:

 • Ürünün nasıl pazarlanacağı ve satılacağına dair stratejiler
 • Fiyatlandırma stratejisi ve dağıtım kanalları

Operasyon Planı:

 • Günlük iş operasyonları için plan
 • Gereken personel, ekipman ve teknoloji

Finansal Plan:

 • Başlangıç maliyetleri, operasyonel maliyetler ve gelir projeksiyonları
 • Kâr ve zarar tahminleri, nakit akışı projeksiyonları

Risk Değerlendirme:

 • İş planıyla ilgili potansiyel riskler ve bunların yönetimi

Bu dokümanların her biri, proje başvurusunun başarısı için hayati öneme sahiptir ve başvurulan hibe programının kılavuzuna uygun detaylarla doldurulmalıdır. Her adımda, hibe programının özel gerekliliklerini göz önünde bulundurarak, başvuru rehberinde belirtilen format ve detay düzeyine sadık kalmak önemlidir.

 1. Ödeme Planları: Hibe kapsamında sağlanan finansman, projenin niteliğine ve kapsamına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Genellikle, proje maliyetinin belirli bir yüzdesi hibe olarak verilir ve kalan kısmı yatırımcının kendi kaynaklarından sağlanmalıdır​ (DevletDestekli.Com)​.

İşte bazı genel örnekler:

Küçük Ölçekli Projeler: Bu tür projeler genellikle daha yüksek hibe oranları alır. Örneğin, proje maliyetinin %50 ila %70’i hibe olarak karşılanabilir.

Orta Ölçekli Projeler: Orta ölçekli projeler, genellikle toplam maliyetin %40 ila %60’ı arasında hibe desteği alabilir.

Büyük Ölçekli Projeler: Büyük projelerde hibe oranları genellikle daha düşüktür. Bu tür projeler için hibe desteği, toplam maliyetin %30 ila %50’si arasında değişebilir.

Projelerin niteliğine, sektörüne ve hedeflerine bağlı olarak değişiklik gösteren bu oranlar, ayrıca yatırımın yapıldığı bölgeye ve sosyoekonomik koşullara göre de farklılık gösterebilir. Yeni başlayan projeler için genellikle daha teşvik edici oranlar sunulurken, mevcut işletmelerin modernizasyonu gibi projeler için destek oranları daha düşük olabilir.

 1. Hibe Miktarları ve Limitler: Projeler için genellikle belirli alt ve üst limitler belirlenmiştir. Örneğin, bazı projeler için hibe üst limiti 1.000.000 TL olarak belirlenebilirken, alt limit 50.000 TL olarak belirlenebilir. Projeye göre hibe miktarı da değişebilir​ (DevletDestekli.Com)​​ (Tarım ve Orman Düzce)​.

Bu süreç ve belgeler, yatırımcının başvurduğu hibe programının özel şartlarına göre değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla, en güncel ve detaylı bilgiler için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi web sitesini ziyaret etmek ve il müdürlükleri ile doğrudan iletişime geçmek önemlidir. Her hibe programının kendine özgü başvuru tarihleri, gerekli belgeler ve ödeme şartları olabilir.

Web sitesine doğrudan ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:Tarım ve Orman Bakanlığı Hibe Başvuru Sayfası

Modern sera iklimlendirme sistemleri

daha fazla bilgi için

Hemen iletişime geçebilirsiniz

İletişim Bilgileri

Telefon

+90-850-308-6442
+90-532-364-8448

Konum

Çalkaya, Mir Plaza, Serik Cad No:218/C, 07112 Aksu/Antalya

© 2023 Green Climate Technology  Tüm Haklar Saklıdır.