ELEKTRİKLİ ISITMA SİSTEMLERİ

ISI POMPALARI

Su Kaynaklı Isıtma-Soğutma Isı Pompaları:
Su Kaynaklı Isı Pompası Teknik Özellikleri:
• Soğutma kapasiteleri : 10 kw ile 40.000 kw arasında değişebilir.
• Isıtma kapasitesi : 10 kw ile 50.000 kw arasındadır.
• Yaz dönemi kaynak devresi çalışma sıcaklıkları : 15 ºC ile 45 ºC’ye kadar çalışabilir.
• Yaz dönemi sera devresi çalışma sıcaklıkları : 5 ºC – 20 ºC aralığında soğuk su üretebilir.
• Kış dönemi kaynak devresi çalışma sıcaklıkları : 10 ºC ile 50 ºC aralığında çalışabilir.
• Kış dönemi sera devresi çalışma sıcaklıkları : +30 ºC ile 150 ºC sıcak su üretebilirler.
•165 ºC ile 200 °C buhar üreten özel sanayi tip Isı pompaları mevcuttur.
• Çalışma verimleri yaz için kaynak sıcaklığına bağlı olarak: %300 – %610 arasındadır.
• Kış dönemi mevsimsel çalışma verimleri, kaynak sıcaklığına bağlı olarak %320 ile %516 arasındadır.
• Sistemde soğutucu gazlar, yaygın olarak kullanılmaktadır.
• Sistemde kullanılan kompresörler, Scroll veya vidalı tip kompresörlerdir.
• Sistem 2 borulu, 4 borulu, 6 borulu tip olabilmektedir.
• Kullanılma alanları: Evsel kullanım başta olmak üzere her türlü yapılarda iklimlendirme amaçlı  olarak kullanılmaktadır.
•Elektrik Beslemesi 380V- 50 Hz – 3 Faz
•Hava – Su Kaynaklı Isı Pompaları Isıtma-Soğutma yapabildiklerinden dolayı, yaz dönemi sera içinde soğutma da yapabilmektedirler. Bundan dolayı daha geniş kullanım imkânı olan bir sistemdir.

Hava Kaynaklı Isı Pompası Sistemi Kullanımı
Hava Kaynaklı Isı Pompası Teknik Özellikleri
• Soğutma kapasiteleri: 10 kw ile 1.500 kw arasında değişebilir.
• Isıtma kapasitesi: 10 kw ile 1.750 kw arasındadır.
• Yaz dönemi dış hava çalışma sıcaklıkları: +50 ºC’ye kadar çalışabilir.
• Yaz dönemi su devresi çalışma sıcaklıkları: 5-20 ºC aralığında su üretebilir.
• Kış dönemi çalışma sıcaklıkları: Dış hava -35 ºC, +20 ºC aralığında çalışabilir.
• Kış dönemi su devresi çalışma sıcaklıkları: +30 ºC ile 180 ºC sıcak su üretebilirler.
• Çalışma verimleri yaz için: %220-%400 arasındadır.
• Kış dönemi mevsimsel çalışma verimleri: %210 ile %410 arasındadır.
• Sistemde soğutucu gazlar, yaygın olarak kullanılmaktadır.
• Sistemde kullanılan kompresörler, Scroll veya vidalı tip kompresörlerdir.
• Sistem 2 borulu, 4 borulu,6 borulu tip olabilmektedir.
• Kullanılma alanları: Evsel kullanım başta olmak üzere her türlü yapılarda iklimlendirme amaçlı olarak kullanılmaktadır.
• Elektrik beslemesi 380V- 50 Hz – 3 Faz

Hava- Su Kaynaklı Isı Pompaları:
Isı pompaları ülkemiz şartlarında 30 yıldır yaygın olarak kullanılan, ilk yatırım maliyeti yüksek olmakla birlikte işletmeciye geniş kullanım imkânı yaratan çok amaçlı, kullanım kolaylığı olan, bakım maliyeti düşük bir sistemdir. Özellikle son yaşadığımız dünyadaki enerji krizi bu sistemlerin kullanımını çok daha fazla artırmıştır. İşletme maliyeti düşüktür. (Güneş enerjisiyle sıfır işletme maliyeti olan sistemdir.) Eğer seranın kurulacağı bölgede su kaynağı varsa, su kaynaklı ısı pompaları kullanmak işletme maliyetini daha da azaltır.
•Su kaynaklı ısı pompası mevsimsel verim SCOP: 3 – 6,0 kw/kw
•Hava kaynaklı ısı pompalarının mevsimsel verimleri ise SCOP: 2,2 – 4,3 kw/kw arasındadır.

Toprak Kaynaklı Isı Pompaları:
Seralar, binalar ve diğer yapıların ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan çevre dostu bir ısıtma sistemidir. Bu sistemler, topraktaki sabit sıcaklık farkından yararlanır. Toprak, yıl boyunca sabit bir sıcaklığa sahiptir, bu nedenle toprak kaynaklı ısı pompaları çevreye zarar vermeden enerji tasarrufu sağlayabilir. Toprak kaynaklı ısı pompaları kapalı ve açık döngü sistemleri olarak iki ana tiptedir. Kapalı döngü sistemleri, kapalı bir boru hattı aracılığıyla toprakta dolaşan bir akışkanı kullanır. Açık döngü sistemleri ise yeraltı suyu veya yüzey suyu gibi doğal su kaynaklarını kullanır. Kapalı döngü sistemleri, toprak altındaki borular aracılığıyla toprağın ısısını emer. Bu borulardaki sıvı, ısı pompası tarafından dolaşıma sokulur ve ısı pompası ısısını artırmak için enerji kullanır. Isıtma sezonunda bu ısı, seralar, binalar ve diğer yapıları ısıtma amaçlı kullanılır. Soğutma sezonunda ise bu işlem tersine çevrilir ve sıcak hava, topraktaki borulara geri döndürülür. Açık döngü sistemleri ise yeraltı suyu veya yüzey suyu gibi doğal su kaynaklarından suyu emerek ısıtma veya soğutma için kullanır. Bu sistemlerde, su ısı pompası tarafından emilir ve ısıtılır veya soğutulur. Isı pompası, bu ısıyı ev veya bina için ısıtma veya soğutma amaçlı kullanır. Toprak kaynaklı ısı pompaları, enerji tasarrufu sağlaması, çevre dostu olması ve düşük işletme maliyetleri nedeniyle giderek popüler hale gelmektedir. Ancak, kurulum maliyetleri yüksek olabilir ve sistemlerin doğru bir şekilde tasarlanması ve kurulması önemlidir.

Isıtma kapasitesi: Toprak kaynaklı ısı pompalarının ısıtma kapasiteleri, modeline ve boyutuna göre değişebilir. Bu kapasite, birim zamanda ısıtılabilecek alanın büyüklüğüne bağlıdır. COP (Performans Katsayısı): COP, ısı pompasının verimliliğini ölçen bir parametredir. Toprak kaynaklı ısı pompaları, yüksek COP değerleri ile enerji verimliliği sağlayarak, diğer ısıtma sistemlerine göre daha az enerji tüketirler.

Ses seviyesi: Isı pompaları çalışırken ses üretirler. Toprak kaynaklı ısı pompaları, diğer ısı pompalarına göre daha sessiz çalışabilirler.

Boyut: Toprak kaynaklı ısı pompaları, birim zamanda ısıtılabilecek alanın büyüklüğüne bağlı olarak farklı boyutlarda üretilebilirler.

Hava sıcaklığına duyarlılık: Isı pompaları, dış hava sıcaklığına duyarlıdırlar. Toprak kaynaklı ısı pompaları, hava sıcaklığındaki dalgalanmaları daha az etkilenerek daha stabil bir performans sergileyebilirler.

Bakım ve onarım kolaylığı: Toprak kaynaklı ısı pompaları, düşük bakım ihtiyacı ve uzun ömürlü olmaları nedeniyle tercih edilebilirler. Ayrıca, tamir edilmesi gerektiğinde de kolay bir şekilde onarılabilirler.

Kurulum maliyetleri: Toprak kaynaklı ısı pompalarının kurulum maliyetleri, diğer ısı pompalarına göre daha yüksek olabilir. Ancak uzun vadede enerji tasarrufu sağladıkları için, uzun dönemde bu maliyetleri karşılayabilirler.

Elektrikli Kazanlar:

Elektrikli kazanlar, elektrik enerjisi ile çalışan bir ısıtma sistemidir. Genellikle evler, apartmanlar, ofisler ve diğer ticari binalar gibi küçük ve orta ölçekli yapıların ısıtılması için kullanılır. Elektrikli kazanlar, gaz veya diğer fosil yakıtlı kazanlara göre daha çevre dostudur ve kurulumu daha kolaydır. Elektrikli kazanlar, basit bir tasarıma sahiptir ve bir ısıtma elemanı kullanarak suyu ısıtırlar. Bu ısıtma elemanı, suyu ısıtan bir dirençtir ve kazanın içindeki suyu ısıtır. Elektrikli kazanlar, suyun ısıtılması için sürekli bir elektrik kaynağına ihtiyaç duyarlar. 

Elektrikli kazanlar, diğer ısıtma sistemlerine göre bazı avantajlar sağlar. Örneğin, elektrikli kazanlar, yakıt tedarikine ihtiyaç duymazlar ve bu nedenle kurulumu ve kullanımı daha kolaydır. Ayrıca, elektrikli kazanlar, diğer ısıtma sistemlerine göre daha sessizdir ve daha az bakım gerektirirler. Ancak elektrikli kazanlar, elektrik enerjisi kullanarak çalıştıkları için, elektrik faturalarının yüksek olmasına neden olabilirler. Ayrıca, elektrikli kazanların ısıtma kapasiteleri sınırlıdır ve büyük binaların ısıtılması için yeterli olmayabilirler. Daha büyük alanlarda kullanılan profesyonel elektrikli kazanlar, daha yüksek kapasiteli ve daha dayanıklıdır. Bu kazanlar, endüstriyel veya ticari amaçlı kullanım için tasarlanmıştır ve genellikle büyük binalar, fabrikalar, hastaneler, oteller veya diğer büyük tesislerde kullanılır. Bu tür kazanlar, düşük basınçlı buhar veya sıcak su üretebilen çeşitli tiplerde olabilir. Örneğin, su tüpü kazanları, ateş tüpü kazanları, elektrikli buhar jeneratörleri veya kombinasyon kazanları gibi farklı tipleri vardır. Profesyonel elektrikli kazanların teknik özellikleri, kapasiteleri, güçleri ve boyutları farklılık gösterir ve projeye göre özelleştirilebilirler. Ayrıca, bazı modellerin daha düşük enerji tüketimi, daha yüksek verimlilik ve daha düşük emisyonlar sağlayan özellikleri vardır. Bununla birlikte, bu tür kazanların yüksek maliyetleri ve daha büyük alan gereksinimleri nedeniyle, daha küçük binalar için uygun olmayabilirler. Ancak, büyük ölçekli tesislerde, elektrikli kazanlar genellikle enerji verimliliği ve bakım kolaylığı nedeniyle tercih  edilirler.

ISI POMPASI KURUTMA SİSTEMİ
Gıda Kurutma Seti
Meyve sebze kurutucu ısı pompası seti oda (kabin) tipi kurutma sistemlerindendir ve kurutma işlemi ısı pompası teknolojisiyle yapılır. Meyve, sebze kurutucu ısı pompası bir buzdolabında olduğu gibi, daha soğuk bir alandan (ortam sıcaklığı) daha sıcak bir alana (kurutma kabini) mekanik enerjiyi kullanarak ısı transfer eden bir cihazdır. Üzerinde bulunan PLC Kontrol Sistemi, istediğiniz ürünü istediğiniz derecede ve nemde kurutmanıza imkan sağlar. Gıda kurutucu ısı pompaları bulundukları kurutma kabinini 65°C’ ye kadar çıkararak verimli bir kurutma yapması sağlanır.

Nasıl Çalışır?
Kurutma kabininin içerisine yerleştirilen gıda kurutmaya uygun hijyenik kurutma kasalarına kurutulmak istenen ürünler yerleştirilir. Kurutucu ısı pompası ile kabinin içerisindeki ortam sıcaklığı max. 65°C’ ye veya istenen daha düşük sıcaklığa çıkartılır. Kurutma kabinimizin içerisindeki fanlar sayesinde cihazdan aldığı ısıyı eşit şekilde kurutma kabininin içine sirküle ederek kurutma gerçekleşir. Kasalara yerleştirilen gıda ürünlerinin içerisinde bulunan su, ortam ısındıkça buharlaşmaya başlar. Buharlaşan su, fanlar sayesinde ısı pompasına taşınır ve burada sıvı hale gelir.

Ürün Nemi Nasıl Alınır?
Isı pompasında bulunan nem kontrol sistemi sayesinde kurutma kabinin içerisindeki ısıyı kaybetmeden su olarak dışarı atılır. Bu şekilde istenilen nem değerlerinde ürün kurutma işlemi gerçekleştirilir. Sistemimizde 2 adet nem alma devresi bulunmaktadır. 1.sistem kapalı sistem olarak nem alır. Nemi
yoğuşturarak (su haline getirerek) dışarı atar. 2.sistem ise, Isı geri kazanım sistemi olarak nemi alır. Eğer içerdeki nem oranı çok yüksek ise kapalı devre nem alma yetmiyorsa ısı geri kazanım ile nem alma işlemi sağlanır. Ürünün istediğiniz nemde kalması, sizin plc kontrol sistemine girdiğiniz reçete ile doğru orantılıdır.

Neden Isı Pompası ile Kurutma Yöntemi
Meyve kurutma yöntemleri arasında, geleneksel yöntemler dışında bir de hem hijyenik hem ucuz olan ısı pompalı meyve kurutma yöntemi vardır. Gıda kurutucu ısı pompası toz, kir ve pislikten uzak kapalı ortamda, hijyenik kurutma kasalarında, gıdaların kurutulması ile gerçekleşir.
• Fosil yakıtlara nazaran %40 ile %80 arası daha tasarrufludur.
• İçerideki sıcak havayı dışarı atmadan nem oranını düşürür ve ısı kaybı olmaz.
• Kurutulan besinlerin tadında ve kokusunda değişiklik yaşanmaz.
• Hijyenik bir ortamda kurutma yapılır.
• Patlama, yanma, zehirleme gibi hiçbir tehlike yaratmaz.
• Kurulum basit ve hızlı bir şekilde yapılır.

Neler Kurutulabilir?
• Meyveler,
• Sebzeler,
• Deniz Ürünleri,
• Et ve Tavuk Ürünleri,
• Çiçek ve Yapraklar vb.

daha fazla bilgi için

Hemen iletişime geçebilirsiniz

İletişim Bilgileri

Telefon

+90-850-308-6442
+90-532-364-8448

Konum

Çalkaya, Mir Plaza, Serik Cad No:218/C, 07112 Aksu/Antalya

© 2023 Green Climate Technology  Tüm Haklar Saklıdır.