ENDÜSTRİYEL ISITMA SİSTEMLERİ

Gelişen teknoloji ile birlikte günümüzde birçok işletme farklı ısıtma sistemlerini tercih etmektedir. Her işletmenin veya endüstriyel tesisin kendine has ısıtma ihtiyaçları bulunmakta olup bu ihtiyaçlara uygun ısıtma sistemlerinin tedariki sağlanmaktadır. Endüstriyel işletmeler birçok farklı çeşitte olabilmektedir. Bazen dönümlerce kapalı alanı olan fuar alanları olan bu işletmeler bazense bir kafenin ufak deposu olabilmektedir. Endüstriyel ısıtma sistemlerinin seçilmesinde ısıtılacak alanın genişliği, yüksekliği, eşya ile dolu olup olmaması ve daha birçok etken bulunmaktadır. Bu sebeple de birçok farklı endüstriyel ısıtma sistemi tercih edilebilmektedir. Bu ısıtma sistemleri yalnızca endüstriyel işletmelerde değil, aynı ısıtma ihtiyaçlarına sahip olan birçok farklı mekânda da kullanılmaktadır. Bunlara örnek olarak fuarlar, camiler, fabrikalar, spor kompleksleri, kafeler, sinemalar, tiyatrolar ve amfiler verilebilmektedir. Tüm bu alanlarda alanın özelliklerine göre endüstriyel ısıtma sistemleri uygulama yapılacak tesisin mimarisi, izolasyon durumu, tesiste yapılan üretim vb. gibi etkenler göz önüne alınarak seçilmeli ve projelendirilmelidir.

Endüstriyel Isıtma Sistemleri Nedir?
Endüstriyel ısıtma, endüstriyel üretim yapılan fabrika gibi alanların ısıtılması için kullanılan ürünlerin tamamına verilen isimdir. Endüstriyel ısıtma sistemleri, optimum performans için yüksek verimde düşük enerji ile çalışacak ürünlerden oluşur. Endüstriyel ısıtma, farklı endüstriyel alanlara çözüm olabilmek için birçok farklı tipte üründen oluşur.
Fabrika Isıtma Sistemleri
Fabrika ısıtma sistemleri, fabrikalardaki üretim yapılan alanlarda kullanılan ısıtıcı cihazlardan oluşur. Üretim yapılan geniş ve ısıtması zor alanlarda kalıcı ve verimli çözümler için fabrika ısıtma sistemleri kullanılmaktadır. Fabrikaların yüksek tavanlı ve geniş alanlı olmasından dolayı endüstriyel ısıtma sistemleri tek çözüm olarak ön plana çıkmaktadır. Farklı tipte fabrika ısıtıcıları ile ısıtması en zorlu alanları dahi ısıtabilmek mümkündür.

Alttan Isıtma Sistemleri
Alttan ısıtma sistemleri, zemin döşemesinin altından elektrik veya su hatları geçirilerek ortamda ısınma sağlayan ısıtma sistemleridir. Alttan ısıtma sistemleri genellikle bölgesel uygulanan sistemler olup diğer ısıtma sistemleri ile entegre olarak kullanılabilmektedir. Bu özelliği sayesinde birçok endüstriyel işletme diğer ısıtma sistemleri ile ısıtma işleminin zor olduğu alanları alttan ısıtma sistemleri ile ısıtmaktadır. Alttan ısıtma sistemleri, kablolu ve sulu olmak üzere iki temel türe sahiptir. Kablolu alttan ısıtma sistemleri, zeminde bulunan beton yüzeyin üzerine serilen ısıtma sistemidir. Bu sistemde elektrik yoluyla ısınması sağlanan kabloların ısıları kullanılarak zemin ısıtılmakta ve bu sıcaklık yüzeyden tüm alana yayılmaktadır. Sulu alttan ısıtma sistemleri ise bir diğer alttan ısıtma sistemi olarak karşımıza çıkmakta olup bu sistemde de zemine çeşitli tür ve kalitelerde tesisat borular döşenmektedir. Döşenen boruların içerisinde gezdirilen yaklaşık 40-50 derece sıcaklıktaki su, tüm zemini ve dolayısıyla alanı da ısıtmaktadır. Belirtmek gerekir ki birçok endüstriyel ısıtma türüne göre gerek kurulumu gerekse işletme maliyeti olarak en tasarruflu olan sistem alttan ısıtma sistemleridir. Bu sistemlerde ısı enerjisi, alanda sürekli devri daim gerçekleştirdiği için ısı kaybı minimum seviyede olmakta, bu da enerji tasarrufunun maksimum olması anlamına gelmektedir. Alttan ısıtma sistemleri özellikle radyant ısıtıcı sistemlerinin kullanıldığı ortamlarda ufak ve dar alanların ısıtılmasında kullanılmaktadır. Ayrıca yine sıcak hava üreteçlerinin kullanıldığı ancak bazı durumlarda alan dışında kalan mekanlarda da alttan ısıtma sistemlerinin kullanılması söz konusu olmaktadır.

Açık Alevli Radyant Isıtıcı Sistemleri
Radyant ısıtıcılar, güneş ile tamamen aynı çalışma prensibine sahip olan ısıtıcı sistemleridir. Radyant ısıtma, yüksek sıcaklıkta olan yüzeylerden çıkan ışınların başka bir yüzeye yansıtılarak o yüzey tarafından emilmesi yoluyla gerçekleşen ısınmaya verilen isimdir. Radyant ısıtma, havayı değil direkt yöneldiği cismin ısıtılmasını sağlayan ısıtma sistemidir. Radyant ısıtma, özellikle büyük ve ısıtılması zor olan alanlarda oldukça etkili olan bir ısıtma sistemidir. Zira büyük alanların ısıtılması hem uzun süren hem de maliyetli bir işlemdir. Ne var ki radyant ısıtma, ortamın havasını ısıtmaya uğraşmadan direkt olarak ortamda bulunan cisimleri ısıtan bir sistem olduğundan büyük fabrika ya da fuar gibi alanlarda insanların ısıtılmasında oldukça etkili bir yöntemdir. Radyant ısıtıcıların birçok türü bulunmakta olup içerikleri ve mekanizmaları farklı olsa da çalışma prensipleri aynıdır. İlk tür olan açık alevli radyant ısıtma sistemleri, genellikle büyük sergi alanlarında, fabrikalarda, fuar alanlarında ve amfilerde kullanılan ısıtma sistemleridir. Bu sistemler, genellikle seramik kaplı radyant ısıtıcılar olarak kullanılmaktadır. Seramik kaplı radyant ısıtıcılar, verimlilikleri ve şık görünümleri nedeniyle oldukça sık tercih edilen radyant ısıtıcılardır. Bu ısıtıcılarda cihazın arka kısmında bulunan gaz seramik yüzeyin önünde yakılmakta ve burada bulunan reflektörler sayesinde de oluşan ısı ortama yönlendirilmektedir. Yani kontrollü bir şekilde gerçekleşen açık alev yakımı ile ısı enerjisi elde edilmekte ve bu ısı enerjisi ortamda bulunan cisimlere yönetilmektedir.
Seramik kaplı radyant ısıtıcıların bakım ve işletme giderleri oldukça düşüktür. Elektrik tüketimi minimum seviyede olan bu ısıtıcılarda verimlilik maksimum seviyededir. Mazgallı bir görüntüye sahip olan seramik kaplı radyant ısıtıcılar bünyesinde hiçbir bir tesisat ekipmanı bulundurmamaktadır. Bu sebeple de seramik kaplı radyant ısıtıcılar oldukça portatif, sessiz ve her boyutta üretimi mümkün olan ısıtma sistemleridir. Seramik kaplı radyant ısıtıcılar, özellikle kafelerde ve restoranlarda tercih edilen ısıtma sistemleridir. Zira diğer tüm ısıtıcı türlerine nazaran oldukça şık bir görünüme sahiptir. Bu nedenle en lüks ve kaliteli mekanlarda dahi ortama uyum sağlayabilmekte ve ortamdaki şıklığı tamamlamaktadır. Ayrıca yine kafe ve restoranlarda enerji verimliliği anlamında da seramik veya genel olarak radyant ısıtıcılar oldukça öne çıkmakta ve tercih edilmektedir. Bununla birlikte kimi zaman kafe veya restoranın şartlarına göre sıcak hava üreteçleri veya alttan ısıtma sistemleri de avantajlı tercihler olabilmektedir.

Boru Tipi Radyant Isıtıcı Sistemleri
Radyant ısıtıcılar, yukarıda da açıkladığımız üzere birçok farklı türe sahip olan ve oldukça verimli olan ısıtma sistemleridir. Radyant ısıtıcıların bir diğer türü olan boru tipi radyant ısıtıcılar, kendi içerisinde iki türe ayrılmakta olup bunlar L tipi boru radyant ısıtıcılar ile U tipi boru radyant ısıtıcılardır. Boru tipi radyant ısıtıcılar; yakıcı, radyant boru, reflektör ve vakum fanı olmak üzere dört ana elemandan meydana gelmektedir. Boru tipi ısıtıcılarda baş kısmında bulunan yakıcının yakmış olduğu gaz, radyant ısıtıcının sonunda bulunan vakum fanı tarafından emilmektedir. Bu esnada yakılmış olan sıcak gaz boru içerisinde gezdirilmekte ve ısısını boruya aktarmaktadır. Bu ısıtma sistemlerinde radyant borunun dış yüzey sıcaklığı 300 °C’ye ulaşabilmektedir. Radyant borudan yayılmaya başlayan ışınım, borunun üzerinde yer alan reflektörler aracılığıyla ortama yönlendirilmektedir. Bu sayede ışınım yolu ile ısınma sağlanmakta ve düşük enerji seviyeleri ile yüksek verim elde edilebilmektedir. Boru tipi radyant ısıtıcılar genellikle tenis kortları, hayvan çiftlikleri, fabrikalar, hangarlar, seralar, atölyeler, kafe ve restoranlar, fuarlar, showroomlar, spor salonları, depolar ve servis istasyonlarında kullanılmaktadır.

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri Sistemleri
Sıcak hava üreteçleri, doğalgaz veya LPG ile çalışan gaz yakıtlı ısıtma sistemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sistemler tek başına cihazlardan oluşabileceği gibi bir ortak kanala bağlanarak çalışan birden fazla cihaz da bulunabilen sistemlerdir. Sıcak hava üreteçleri genellikle fabrikalar, spor salonları, camiler, hangarlar, depolar, atölyeler ve imalathanelerde kullanılan ısıtma sistemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sıcak hava üreteçlerinde paslanmaz çelikten üretilen yanma odasında atmosferik brülör adı verilen düzenekler yerleştirilmektedir. Bu brülörler, doğal gaz ve LPG’nin yakıldığı alanlardır. Yanmış olan gazlar alüminyum eşanjörlerden geçirilmekte ve bu sayede eşanjörlerin ısınması sağlanmaktadır. Isınan eşanjörlerin arkasında bulunan fan aracılığı ile ortamda bulunan hava cihazın içerisine alınmakta ve ısıtılmış olarak geri ortama verilmektedir. Bu sayede ortam sıcaklığı istenilen seviyeye ulaşana kadar sıcak hava üreteci çalıştırılabilmekte ve optimum sıcaklık değerleri yakalanabilmektedir.

daha fazla bilgi için

Hemen iletişime geçebilirsiniz

İletişim Bilgileri

Telefon

+90-850-308-6442
+90-532-364-8448

Konum

Çalkaya, Mir Plaza, Serik Cad No:218/C, 07112 Aksu/Antalya

© 2023 Green Climate Technology  Tüm Haklar Saklıdır.