You are here:

Kazan Çeşitleri GC-153-19-KZN001

Sıcak su elde etmek için tasarladığımız ve tesisat alanında da kullandığımız kazanlardır. Sıcak su kazanları, içinde buhar veya diğer sıcak akışkanların üretilmesi için su veya diğer akışkanların basınç altında ısıtıldığı kapalı bir kaptır. Kazanın boyutu, sistemin maksimum saatlik yükünü karşılayacak kapasiteye sahip olmalıdır. Kapatma ve bakım sırasında işletmenin sürekliliği için birden fazla kazanın bulunması faydalıdır. Kazan tesisatı, her zaman yeterli güvenliği sağlamak için tam otomatik kontrollerle donatılmalıdır. Sistemdeki tüm donanım, en azından izin verilen maksimum çalışma basıncına uygun olarak derecelendirilmelidir. Yani sıcak su kazanlarının standartlara göre üretilip standartlara göre kurulumunun yapılması gerekmektedir. Doğalgaz, LNG, LPG, CNG, Mazot, Dizel, Fuel-oil, Pelet, Kömür, Odun, Biomass gibi çeşitli yakıtlarla çalıştırılabilirler. CO2 gübreleme için özel kazanlar vardır. Doğalgaz ve türevleri ile çalışan bu kazanların cehennemlik dizaynları gazın tam yanması için özel üretilen brülörler ile beraber çalışmaya elverişlidir.

 

Categories: